Prihláška
 

Na základe Vašej vyplnenej prihlášky odoslanej e-mailom, záväzne prihlasujete Vaše dieťa na denný detský tábor podľa Vášho výberu. Po odoslaní vyplnenej prihlášky obdržíte potvrdzujúci e-mail o záväznom prijatí Vášho dieťaťa na denný detský tábor podľa Vášho výberu. Vyplnenú a Vami podpísanú prihlášku na denný detský tábor, spolu s dvoma kópiami preukazu poistenca dieťaťa, je treba priniesť v deň nástupu na denný detský tábor. 

Údaje pre platbu poukazu:
Platbu za  denný detský tábor podľa Vášho výberu je potrebné uhradiť na účet:
IBAN: SK08 0900 0000 0001 7668 0994

Variabilný symbol: 10072023 pre I. Turnus
Variabilný symbol: 20072023 pre II. Turnus
Variabilný symbol: 30072023 pre III. Turnus
Variabilný symbol: 12072023 pre I. a II. Turnus spolu
Variabilný symbol: 13072023 pre I. a III. Turnus spolu
Variabilný symbol: 23072023 pre II. a III. Turnus spolu
Variabilný symbol: 12372023 pre I., II. a III. Turnus spolu
Variabilný symbol: 00072023 pre konkrétny deň počas turnusu

Do poznámky je treba uviesť: meno a priezvisko dieťaťa a číslo turnusu (ak sa prihlasuje na konkrétny deň - uviesť dátum). V deň nástupu na denný detský tábor, je potrebné predložiť doklad o zaplatení poukazu.
 

Aktuálny prehľad denného tábora

Vekové rozloženie tábora

7.79%
38.96%
41.56%
6-7rokov
8-9rokov
10-11rokov

Genderové obsadenie tábora

38.96%
61.04%
Chlapci
Dievčatá
100%
0%
Obsadené miesta
Voľné miesta

Oznámenie rodiča o zdravotnom stave účastníka

Potvrdzujem, že zdravotný stav dieťaťa

.


na epilepsiu.


na pomočovanie.


.
Zdravotné zvláštnosti: