DFT ELÁČIK v roku 2019 je za nami.

12.07.2019

DFT ELÁČIK v roku 2019 je za nami. Ďakujeme všetkým deťom za účasť, boli ste úžasní. Vidíme sa na DFT ELÁČIK v roku 2020. Viac info nájdete na stránke www.elacik.sk, a to v marci 2020.