II. Turnus DFT ELÁČIK od 08.07. do 12.07.2019

08.07.2019

II. Turnus DFT ELÁČIK od 08.07. do 12.07.2019 pokračuje v prostredí ZŠ Černyševského 8 v Bratislave. Detí sa môžu tešiť na denný florbalový tábor, ktorý je naplnený florbalovými aktivitami a doplnkovými relaxačnými, športovými aktivitami. Program pre DFT ELÁČIK 2019 nájdete na stránkach https://www.elacik.sk/?nazov=program-denny-tabor-florbalovy