I. Turnus DFT ELÁČIK od 01.07. do 04.07.2019

01.07.2019

I. Turnus DFT ELÁČIK od 01.07. do 04.07.2019 začal v prostredí ZŠ Černyševského 8 v Bratislave. Detí sa môžu tešiť na denný florbalový tábor, ktorý je naplnený florbalovými aktivitami a doplnkovými relaxačnými, športovými aktivitami. Program pre DFT ELÁČIK 2019 nájdete na stránkach https://www.elacik.sk/?nazov=program-denny-tabor-florbalovy