Priestory denného florbalového tábora

Denný florbalový tábor ELÁČIK vykonává svoju činnosťi v Základnej škole Anatolija Karpova, Černyševského 8, 851 01 Bratislava-Petržalka.

 

Fotografia budovy ZŠ - DFT ELÁČIK:

     

Fotografia vchodu DFT ELÁČIK (cez vyznačený bočný vchod ZŠ):

     

Fotografia veľkej telocvične DFT ELÁČIK:

         

Fotografia malej telocvične DFT ELÁČIK:

     

Fotografia herne DFT ELÁČIK:

     

Video veľkej a malej telocvične DFT ELÁČIK: