Dôležité informácie

1. Do denného detského tábora prijímame deti vo veku od 6 do 11 rokov. 

2. Príchod detí na tábor je denne od 07:00 do 08:00 hod., odchod detí z tábora je denne v čase od 15:30 do 16:30 hod.

3. V prípade, ak má dieťa bezlepkovú, bezlaktózovú, histamínovú, či inú alegriu na stravu, uveďte túto skutočnosť do prihlášky, a stravu pre Vaše dieťa zabezpečíme podľa druhu alergie, ktorá mu bola diagnostikovaná. V prípade, ak nebude možné stravu pre dieťa zabezpečiť, cena za obed sa odpočíta z ceny poukazu.

4. Obed v zložení polievka, hlavné jedlo a nápoj je zabezpečené v reštauračnom zariadení v blízkosti miesta tábora - JEDÁLNY LÍSTOK.

5. Prihlásiť deti na denný tábor je možné iba prostredníctvom našej web stránky v časti PRIHLÁŠKY DENNÝ TÁBOR.

6. Prihlásením dieťaťa do denného detského tábora rodič (zákonný zástupca), súhlasí so VŠEOBECNÝMI ZMLUVNÝMI PODMIENKAMI, ktoré sú prílohou k prihláške na denný tábor. 

7. V prvý deň nástupu na denný tábor odovzdáte vyplnenú a podpísanú prihlášku na denný tábor a dve kópie preukazu poistenca dieťaťa.

8. Platbu za denný detský tábor podľa Vášho výberu je potrebné uhradiť na účet podľa VŠEOBECNÝCH ZMLUVNÝCH PODMIENOK:
IBAN: SK08 0900 0000 0001 7668 0994
Variabilný symbol: 10072022 pre I. Turnus
Variabilný symbol: 20072022 pre II. Turnus
Variabilný symbol: 30072022 pre III. Turnus
Variabilný symbol: 12072022 pre I. a II. Turnus spolu
Variabilný symbol: 13072022 pre I. a III. Turnus spolu
Variabilný symbol: 23072022 pre II. a III. Turnus spolu
Variabilný symbol: 12372022 pre I., II. a III. Turnus spolu
Variabilný symbol: 00072022 pre konkrétny deň počas turnusu
Do poznámky je treba uviesť: meno a priezvisko dieťaťa a číslo turnusu (ak sa prihlasuje na konkrétny deň - uviesť dátum). V deň nástupu na denný detský tábor, je potrebné predložiť doklad o zaplatení poukazu.

9. Poistenie detí je individuálne, zabezpečuje rodič (zákonný zástupca). 

10. Dieťa musí mať na florbalovú činnosť so sebou: športové oblečenie na prezlečenie a športovú obuv (s bielou podrážkou) do telocvične, PVC fľašku na pitie, uterák. Florbalky a brankárske florbalové oblečenie počas denného florbalového tábora deťom zapožičiavame.

Na ostatnú činnosť: športové oblečenie a športovú obuv na vychádzky, letnú čiapku-šiltovku, pitie (v PVC fľaši), desiatu, olovrant, plavky, malý a veľký uterák, plážovú obuv, opaľovacie prípravky (vreckové). Je potrebné, aby mali deti so sebou aj pršiplášť (nie dáždnik), prípadne náhradné vrchné oblečenie. Podľa možností prosíme nedávať deťom so sebou mobily, elektronické hry, MP3 prehrávače a cenné veci. Dieťa má so sebou takého veci na vlastnú zodpovednosť. 

V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás kontaktujte prostredníctvom našej web stránky, v časti KONTAKT.