Denný tábor florbalový

 

Denný florbalový tábor Eláčik pre deti vo veku od 6 do 11 rokov, v pracovné dni od 07:00 do 16:30 hod. Miesto konania: Základná škola Anatolija Karpova, Černyševského 8, 851 01 Bratislava-Petržalka (vchod cez vyznačený bočný vchod ZŠ).

Termíny: I. Turnus: 01.07.2022; II. Turnus: 04.07. - 08.07.2022
III. Turnus: 11.07. – 15.07.2022.

Cena: 25,00 € / I. Turnus; 92,00 € / II. Turnus; 115,00 € / III. Turnus; 
200,00 € / spolu I., II. a III. Turnus; 180,00 € / spolu II. a III. Turnus;
100,00 € / spolu I. a II. Turnus; 120,00 € / spolu I. a III. Turnus; 
Cena: 25,00 € / deň

(v cene: obed, tričko pre účastníka; vak na obuv pre účastníka; materiálno-technické florbalové vybavenie pre hráčov a brankárov, kultúrno-výchovná a relaxačná činnosť; odborná starostlivosť o deti, vstupné na kúpalisko). 
     
Zameranie tábora: florbalový (florbalové tréningy, doplnkové relaxačné a športové aktivity).

Dieťa musí mať na florbalovú činnosť so sebou: športové oblečenie na prezlečenie a športovú obuv (s bielou podrážkou) do telocvične, PVC fľašku na pitie, uterák. Florbalky a brankárske florbalové oblečenie počas denného florbalového tábora deťom zapožičiavame.

Na ostatnú činnosť: športové oblečenie a športovú obuv na vychádzky, letnú čiapku-šiltovku, pitie (v PVC fľaši), desiatu, olovrant, plavky, malý a veľký uterák, plážovú obuv, opaľovacie prípravky (vreckové sa odporúča).

Zobrazenie miesta denného tábora na mape (vchod cez vyznačený bočný vchod ZŠ):

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA DENNÝ FLORBALOVÝ TÁBOR

PROGRAM DENNÝ FLORBALOVÝ TÁBOR

JEDÁLNY LÍSTOK DENNÝ FLORBALOVÝ TÁBOR

ANIMÁTORI / TRÉNERI

PRIESTORY DENNÉHO FLORBALOVÉHO TÁBORA

 

 

 

 

 

 

 

Vekové rozloženie tábora

7.79%
38.96%
41.56%
6-7rokov
8-9rokov
10-11rokov

Genderové obsadenie tábora

38.96%
61.04%
Chlapci
Dievčatá

100%
0%
Obsadené miesta
Voľné miesta