Denný tábor florbalový

Denný florbalový tábor Eláčik pre deti vo veku od 6 do 11 rokov, v pracovné dni od 07:00 do 16:30 hod. Miesto konania: Základná škola Černyševského 8, 851 01 Bratislava-Petržalka (vchod cez vyznačený bočný vchod ZŠ).

Termíny: I. Turnus: 01.07. - 04.07.2019; II. Turnus: 08.07. - 12.07.2019.

Cena: 60,00 € / I. Turnus;   75,00 € / II. Turnus;   130,00 € / spolu I. a II. Turnus;

Cena: 16,00 € / deň

(v cene: obed, tričko pre účastníka; materiálno-technické florbalové vybavenie pre hráčov a brankárov, kultúrno-výchovná a relaxačná činnosť; odborná starostlivosť o deti, vstupné na kúpalisko). 
     
Zameranie tábora: florbalový (florbalové tréningy, doplnkové relaxačné a športové aktivity).

Dieťa musí mať na florbalovú činnosť so sebou: športové oblečenie na prezlečenie a športovú obuv (s bielou podrážkou) do telocvične, PVC fľašku na pitie, uterák. Florbalky a brankárske florbalové oblečenie počas denného florbalového tábora deťom zapožičiavame.

Na ostatnú činnosť: športové oblečenie a športovú obuv na vychádzky, letnú čiapku-šiltovku, pitie (v PVC fľaši), desiatu, olovrant, plavky, malý a veľký uterák, plážovú obuv, opaľovacie prípravky (vreckové). 

 

Zobrazenie miesta denného tábora na mape (vchod cez vyznačený bočný vchod ZŠ):

 

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA DENNÝ FLORBALOVÝ TÁBOR

PROGRAM DENNÝ FLORBALOVÝ TÁBOR

JEDÁLNY LÍSTOK DENNÝ FLORBALOVÝ TÁBOR

ANIMÁTORI / TRÉNERI

 

 

 

 

 

 

Vekové rozloženie tábora

7.79%
38.96%
41.56%
6-7rokov
8-9rokov
10-11rokov

Genderové obsadenie tábora

38.96%
61.04%
Chlapci
Dievčatá

100%
0%
Obsadené miesta
Voľné miesta