Animátori

 

Animátor / Hlavná vedúca: Mgr. Helena Kunšteková
Osvetová práca v špecializácii animácia voľno časových aktivít
tel.: +421 904 326 850
e-mail: hela@elacik.sk

 

Animátor / Tréner: Mgr. Miroslav Kunštek
Osvetová práca v špecializácii animácia voľno časových aktivít
I. kvalifikačný stupeň so športovou špecializáciou florbal
Trénerská licencia C
tel.: +421 948 914 002
e-mail: miro@elacik.sk

 

Animátor / Vedúca: Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: +421 xxx xxx xxx
e-mail: elacik@elacik.sk

 

Animátor / Vedúci: Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: +421 xxx xxx xxx
e-mail: elacik@elacik.sk

 

Animátor / Vedúci: Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: +421 xxx xxx xxx
e-mail: elacik@elacik.sk

 

Animátor / Vedúci: Xxxxx Xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tel.: +421 xxx xxx xxx
e-mail: elacik@elacik.sk